top of page

Přístup české veřejnosti ke zdravotní péči a svému zdravotnímu stavu v době pandemie Ipsos, 2021

Průzkum realizovala Česká asociace farmaceutických firem prostřednictvím online panelu výzkumné agentury IPSOS a zúčastnilo se jej 1050 respondentů reprezentativního vzorku populace České republiky.

Poznatky praktických lékařů ke zdravotní péči během pandemie

Survio, 2021

Průzkum mezi praktickými lékaři zrealizovala Česká asociace farmaceutických firem společně se Sdružením praktických lékařů ČR prostřednictvím on-line dotazníku společnosti Survio. Sběr dat probíhal po dobu 22 dní od 4. do 25. července 202 a zúčastnilo se jej 410 praktických lékařů z České republiky. 

Tisková zpráva: Češi podceňují prevenci - průzkumy veřejnost & SPLČR

Plakát "dřív než bude pozdě"

Přednáška z tiskové konference 20. 10. 2021

bottom of page